Általános iskolák

Település:
Bács-Kiskun megye, Bácsalmás

Létrehozva:
2019-11-17 22:15:14


Bácsalmás Általános Iskolái 3.


Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolájának Kunbajai Általános Iskolája 6435 Kunbaja, Szabadság tér 30.

Kunbajai Általános Iskola bemutatása

Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolájának Kunbajai Általános Iskolája

6435 Kunbaja, Szabadság tér 30.

Iskolánk 2007-től társulásban, majd tagintézményként működik. A társulás székhelye Bácsalmás. Önálló arculatunkat, sajátosságainkat, hagyományainkat megtartva német nemzetiségi nyelvet tanítunk mind a 8 évfolyamon 1992 óta.

Tanulólétszám: 89 fő

Sok tanulónk hátrányos helyzetű, ahogy a családok és a falu is. Zsáktelepülésen élünk, ahol kevés a munkalehetőség. A családok nagy része a közmunka-program jövedelméből tartja fenn magát, vagy a családtól távol, esetleg külföldön keresik a megélhetést. Kevés az értelmiség, a fiatalok elvándorolnak, sok az idős ember.

Iskolánkban 8 évfolyam működik. Az osztálylétszámok is tükrözik azt, hogy kistelepülés vagyunk. A legkisebb osztálylétszám 7 fő, a legnagyobb osztálylétszám 15 fő. Lehetőség van igény szerint tanulószobára, amely 2 csoportban működik.

Az intézmény a falu központjában helyezkedik el, a társintézményekkel együtt. A tanulás családias légkörben zajlik, mindenki jól ismeri egymást.

Pedagógus létszám: 11 fő, ebből 5 tanító, 5 tanár, 1 nevelőtanári végzettséggel rendelkezik. Szakos ellátottság javítása érdekében utazó tanárok tanítják a fizikát, földrajzot, informatikát és angol nyelvet. A tanítók szakkollégiumi végzettségüknek megfelelően tanítanak a felső tagozaton.

Az SNI tanulók fejlesztését az EGYMI gyógypedagógusa végzi. A BTMN tanulók fejlesztését pedig iskolánk fejlesztő pedagógusa látja el. Az átlagéletkor 45 év.

Kis nevelőtestület vagyunk, nagy szakmai felkészültséggel. Jól ismerjük egymást, több éve dolgozunk együtt. Egységes elvárásaink és értékelési rendszerünk van, amelyet a pedagógiai programban – ami az oktató-nevelő munka alapja - lefektettünk, s ezeket tartatjuk be a megváltozott társadalmi szokások ellenére kisebb-nagyobb sikerrel.

Kihasználjuk a kis létszámból fakadó előnyöket. A családias hangulat lehetővé teszi az egyéni bánásmód kiteljesedését, a tehetséggondozás és a felzárkóztatás erőteljesebb kihasználását. Nevelő-oktató munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a kompetencia alapú oktatásra. Több időt tudunk fordítani a képességzavarral küzdőkre, a készségfejlesztésre és az esélyegyenlőségre. Egyre több az agresszív gyermek, ezeket is nagyobb odafigyeléssel tudjuk kezelni. Ebben különösen fontos, hogy együtt lépjünk fel ennek megfékezésére, s ebben is egységesek legyünk.

Az épület a falu központjában helyezkedik el. Az iskola környéke rendezett, parkosított, az iskolába járás a diákok számára biztonságos, nem túlságosan forgalmas. 2010-ben az iskola épülete pályázat keretén belül teljes körű felújításra került. 8 osztályterem, és egy informatika terem áll a tanulók rendelkezésére. Az osztályok tágasak, világosak, méretük megfelel a gyermeklétszámnak. A berendezés megfelelő mennyiségű, a bútorok korszerűek. A tanítás nem szaktantermekben történik. 5 tanterem interaktív táblával ellátott. Az iskola számítógépes parkjának teljes körű lecserélése is megtörtént 2 évvel ezelőtt. Tárgyi, műszaki eszközeink felszerelése megfelelő. A tornaterem is megújult 2017 elején, eszközkészlete is javult. A pályázati lehetőségek, a helyi önkormányzatnak és lelkes szülőknek köszönhetően tanulóink szép, rendezett, esztétikus környezetben tölthetik a tanévet. 2017 nyarán, az iskolaudvarán különböző sporteszközök és játékok kerültek elhelyezésre, ezzel biztosítjuk a gyerekek számára az óraközi szünetek szervezettebb, fegyelmezettebb eltöltését.

Az intézményi kapcsolatrendszerben kiemelt fontosságú az iskola és a család kapcsolata, a fenntartóval, a székhelyintézménnyel és társult iskolákkal a jó kapcsolat. Szorosan együttműködünk a községi és a Német Önkormányzattal, a települési társintézmények (művelődési ház, óvoda), az egészségügyi szervekkel és a civil szervezetekkel.

 Forrás: vorosmartíiskolabacsalmas.hu

 

 

 

Kiemelt ApróHirdetések

További kiemelt ApróHirdetések »

 

 

HelyiVilága Magazin ajánló

További magazin cikkek »

 

Helyi látnivalók

További helyi látnivalók »

 

Helyi Programok / események

További helyi programok / események »

 

Helyi szolgáltatók

További helyi szolgáltatók »